facebooklogo      Instagram logo     

De voor dinsdag 23 januari geplande informatieavond over ‘Teuge CO2- en Energieneutraal’ in het Dorpshuis ‘Op den Toega’ kan helaas niet doorgaan. Door onder andere vertraging bij de technische onderzoeken loopt de voorbereidingsfase voor dit grote project enige vertraging op.

De werkgroep vindt het daarom verstandiger de datum te verschuiven. Inwoners krijgen dan veel meer informatie en antwoorden op vragen. De bijeenkomst wordt nog voor de zomer van dit jaar gehouden en inwoners zullen daar zo spoedig mogelijk bericht over ontvangen.

Burgers met Energie, de gemeente Voorst en Algemeen Belang Teuge zijn alle drie betrokken bij dit project. De nieuwe Energiewet, die naar verwachting in 2024 vastgesteld wordt, biedt voor het eerst mogelijkheden om opgewekte energie te verdelen tussen zowel bedrijven als particulieren en bijvoorbeeld verenigingen. Bedrijven, verenigingen en particulieren hebben vaak op verschillende momenten energie nodig. Omdat zon en wind niet 24/7 beschikbaar zijn moeten we opgewekte (soms) overtollige energie ook tijdelijk kunnen opslaan om later te gebruiken.

Nadat afgelopen bijna 10 jaar al meerdere keren is nagedacht over projecten die Teuge en haar inwoners zouden kunnen helpen, is nu een project gestart waar iedereen die er tot nu toe bij betrokken werd enthousiast op reageerde. De inwoners van Teuge, de ondernemingen op onder andere het vliegveld en in de landbouw, wekken en slaan straks eigen energie op voor gebruik in het dorp.  En zijn nauwelijks meer afhankelijk van andere, veelal duurdere energieleveranciers.

Binnenkort worden alle inwoners, of ze nu energie (willen) opwekken of afnemen, geïnformeerd over een nieuwe datum.

Ga naar boven