facebooklogo      Instagram logo     

ETT250X250

Commissie energietransitie Teuge

De commissie energietransitie Teuge ondersteunt en adviseert Algemeen Belang Teuge op gebied van ontwikkelingen in de energievoorziening Teuge.

Daarbij hanteert de commissie de volgende uitgangspunten:

 • We streven er naar Teuge energie neutraal te maken.
 • We zijn voorstander van het gebruik van zonnepanelen.
 • We hanteren ‘de Zonneladder’ zoals ook de gemeente Voorst deze toepast; als voorkeurlocatie voor de opwek van zonne-energie geldt:
  1. Op de eerste trede van de ladder staan zonnepanelen op gebouwen.
  2. De volgende trede combineert functies: bijvoorbeeld door zonnepanelen bovenop een fietsenstalling te plaatsen of boven parkeerplaatsen. 
  3. Op de derde trede staat de optie om nabij de bebouwde omgeving te kijken naar zonnepanelen op de grond.
  4. De vierde en laatste trede gaat over het plaatsen van zonnepanelen in beperkte omvang op de grond in het buitengebied.
 • We sluiten aan op de “Motie Positieve energie en Voorster visie” van de gemeenteraad Voorst op 3 november 2022 met de oproep aan de gemeente Voorst:
  • lokale initiatieven op het gebied van Smart Energy Hubs als gemeente te Voorst te faciliteren en te ondersteunen.
  • in te zetten op financiële ondersteuning vanuit beschikbare fondsen voor investeringen vanuit het Klimaat akkoord.
  • in de Cleantech-/Stedendriehoekregio de gemeente Voorst proactief te profileren als proefkamer voor pilotprojecten voor Smart Energy Hubs.

De commissie:

 • monitort de initiatieven en ontwikkelingen op dit gebied binnen de gemeente Voorst.
 • denkt mee met initiatiefnemers die een energiecoöperatie opzetten waar de bewoners van Teuge onderdeel van kunnen zijn.
 • luistert naar nieuwe initiatieven en geeft advies over de mogelijkheden vanuit het dorp Teuge in relatie tot de bovenstaande uitgangspunten.
 • informeert en adviseert het bestuur van Algemeen Belang Teuge. 

 

Ga naar boven