facebooklogo

Op 18 mei 2022 organiseerde Algemeen Belang Teuge in samenwerking met de gemeente Voorst en Waterschap Vallei en Veluwe een informatie en discussie avond over water in Teuge.

Na de opening van de avond werd er uitleg gegeven over het veranderende klimaat, de bodemlagen, grondwaterstromen, oppervaktewater en de uitdagingen die daarbij komen kijken. De presenaties gingen verder over verantwoordelijkheden, beleid, samenwerking en handhaving. En er werd aandacht besteed aan complexe situaties, huidige maatregelen en plannen voor de toekomst. Hiervoor blijft de samenwerking en hierover samen in gesprek zijn belangrijk. Na de uitleg werd opo verschillende tafels met daarop kaarten van Teuge specifieke problemen en mogelijkheden besproken. De avond werd afgesloten met een samenvatting van deze discussie, een aantal acties en er werd besloten in de herfst zo’n avond nogmaals te organiseren. De reactie van de aanwezige dorpsgenoten waren positief. Niet alle problemen zijn direct opgelost. Uitleg over de situatie en met elkaar daar het gesprek over voeren was verhelderend.

                          

                                                           

              

  

    

 

De nieuwe Teugje Nieuws is uit! Je kunt deze hier lezen.

4 mei 2022. Op de nieuwe locatie van het oorlogsmonument in Teuge kunnen we na 2 pandemiejaren weer met elkaar herdenken. In 2021 waren we helaas nog niet verlost van de pandemie en herhaalde de opzet van 2020 zich. Wij herdenken als dorpen Teuge en De Vecht jaarlijks alle slachtoffers van oorlogsgeweld bij het monument ter nagedachtenis van de omgekomen zes bemanningsleden van de op 12 juni 1943 in Teuge neergestorte Lancaster bommenwerper. Een emotionele en voor sommigen verwarrende gebeurtenis om dit te doen op ca. 1.500 km afstand van gruwelijk oorlogsgeweld.

Lees meer...

Teugse Broek ontdekken op zaterdag 21 mei.... 

Meer info in onderstaande link...

www.nm.nl/ontmoet-boswachter-weteringse-broek

Waar de naam eenvoud uitstraalt is de betekenis dieperliggend en terug te voeren naar oude tijden. Vraag de gemiddelde Teugenaar waar hij woont en het antwoord zal zijn: op Teuge. Het “op” iets wonen heeft vaak te maken met het simpele feit dat vroeger nederzettingen gesticht werden op hoger gelegen gronden in de oude geschriften is dit zelf terug te vinden in eerdere plaatsnaam verwijzingen naar de huidige naam Teuge. Eerdere namen van Teuge waren: Silvolde, 1333-1334 oppen Toghe, 1357 oppe toghe, 1367 up den Toghe, 1405 uppen Toeghe, 1448 opten Toeghe, 1465 op den Toege, 1665 Toege.

De naam op den Toega is dan ook wat dieper geworteld in de meeste Teugse huiskamers vanwege de toneelvereniging en het dorpshuis die beide deze naam hebben.

Wel zie ik een nieuwe realitysoap ontstaan die de concurrentie met het programma: bij ons op Urk aan kan gaan. Wat dat betreft hebben we genoeg karikaturen in het dorp die de lachers op hun hand hebben. Een programma Op Teuge kan dan ook mooi inkijkje geven in waar een klein dorp wel niet groot in kan zijn. De mentaliteit en het noaberschap is ons met de paplepel ingegoten en gaat over van generatie op generatie, teugenaren zijn redelijk honkvast.

Waar men vroeger elkaar hielp om de oogst voor te bereiden en binnen te halen doen we dat nu op verschillende ander plekken waarbij er een actief verenigingsleven is ontstaan die door jong en oud samen gedragen word.

Lees meer...

Algemeen Belang Teuge organiseert jaarlijks op 4 mei een bijeenkomst ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de onschatbare waarde van vrijheid.
Het thema voor 2022 luidt “VRIJHEID IN VERBONDENHEID”
Locatie KIJK! Teuge bij het monument ter nagedachtenis van de omgekomen bemanning van een neergestorte Lancaster bommenwerper.
 
De herdenking begint om 19.00 uur. 
 
 
 
 
Wat een mooie dag was het...
De dag van de dorpslunch!! Deze zou eigenlijk al in december plaats vinden, maar was verplaatst door alle maatregelen rondom Corona. De aanmeldingen van december zijn blijven staan en er kon nog extra aangemeld worden. Er was een mooie opkomst, ondanks dat er ook een paar afmeldingen waren. Bij binnenkomst was er koffie en de mensen werden warm onthaalt door de
Sfeerheren, een terechte naam, ze wisten de sfeer er goed in te brengen. Na de koffie heeft de voorzitter van ABT Lucas Harbers een kort welkomstwoordje gedaan en werd het buffet geopend. Ook was er nog een verloting met leuke prijzen die gesponsord waren door de lokale ondernemers. Er draaide een foto/dia voorstelling met oude en nieuwe foto's. De kinderen konden paaseieren zoeken, schminken en er was nog een knutsel tafel. De middag werd afgesloten met een borrel en gezellige gesprekken die veel te lang niet plaats hebben kunnen vinden. Kortom het was een geslaagde middag voor jong en oud.
 
 
 

Op 22 maart 2022 werd de algemene ledenvergadering Algemeen Belang Teuge weer fysiek in het Dorpshuis georganiseerd. Er waren ruim 50 leden en belangstellenden aanwezig. Namens het bestuur opende voorzitter Lucas Harbers de vergadering. Na een welkomstwoord en mededelingen werden een aantal activiteiten van het jaarverslag 2020 en 2021 toegelicht. De leefbaarheid in het dorp wordt voor een groot deel gestimuleerd door de commissies. In het bespreken van de activiteiten kwam actieve houding en de verbinding en van de Teugenaren naar voren. De dorpscontactpersoon Stefanie Verwaaijen gaf een mooie presentatie over haar activiteiten en plannen voor het komend jaar, waaronder de dorpslunch op 3 pril ter ere van het 111 jarig bestaan ABT en de Dorpsquiz op 22 mei. En ze pakt samen met Chris Frencken van de Gemeente Voorst de kennismaking door de nieuwe burgemeester met Teuge op. Bij het agendapunt bestuursverkiezing is afscheid genomen van Hetty Vorselman-Pas. Ze heeft zich vele jaren vol energie ingezet in het bestuur en bij de commissies. Nico Jurgens en Lucas Harbers zijn herkozen voor een nieuwe ambtstermijn van 3 jaar. Mariska van Rossum is gestart als nieuw bestuurslid ABT.

Na een korte pauze werden drie persentaties gegeven. De presentatie Kunst in het Park van Teuge werd vol passie verzorgd door Mark Huser. Het nieuwe kunstwerk wordt in 2023 geplaatst aan de ingang van de Fokkerstraat en zal zichtbaar zijn vanaf de Rijksstraatweg.

Inge Velthuis vervolgde met de presentatie sportoutfit Teuge. Teuge is dankzij het project van Inge zichtbaar tot ver buiten de dorpsgrenzen. De outfit wordt trots gedragen tijdens het fietsen, hardlopen, skeeleren en schaatsen. Na haar presentatie werd Inge verrast door Lucas en benoemd tot Teugenaar van het Jaar 2021. Naast een mooie uitstraling heeft het project ook weer gezorgd voor verbinding. Onder luid applaus ontvangt ze de bloemen en het speldje van Teuge.

Matthijs de Haan gaf een presentatie over de ontwikkelingen luchthaven Teuge. Hij vertelde over de ontwikkelingen luchthavenbesluit waarover in Q2 door de provincie Gelderland een besluit genomen gaat worden. Daarnaast gaf hij uitleg over de 3 pilaren van het vliegveld: duurzaamheid, innovatie & educatie en toerisme & recreatie. Hij gaat samen met ABT een rondleiding bij de E-flight Academy voor Teugenaren organiseren.

De voorzitter sloot de vergadering en nodigde uit om een hapje en drankje te nuttigen. Door alle aanwezigen wordt er nog gezellig nagepraat over de geslaagde avond.

View the embedded image gallery online at:
https://teuge.eu/nieuws#sigProIdc2e326dcb5

Op 19 maart werd er ook in Teuge meegedaan met de Landelijke Opschoondag.

Gezamenlijke actie

Van te voren konden de deelnemers zich aanmelden bij de zwerfafval coördinator en doorgeven welke materialen ze nodig hadden. Ditmaal kwamen er ook diverse aanmeldingen binnen van ouders met kinderen. De materialen werden beschikbaar gesteld door de Gemeente Voorst en door de zwerfafval coördinator bezorgd op de diverse adressen. De afvalruimers konden starten wanneer ze wilden, en er werd ook al op eerdere dagen gelopen.

Resultaat

De ruimers waren erg enthousiast en met ’n allen zijn er 28 volle zakken opgeruimd. In Teuge wordt er nog volop gebouwd en er was – mede door de storm van de afgelopen weken – ook heel veel bouwafval. Na deze actie is ons mooie dorp nu ook mooi schoon! 

Opbrengst

Per volle zak wordt er door de Gemeente Voorst een bedrag van € 5,= uitbetaald. Het was dan ook heel mooi dat er een gedeelte van de opbrengst werd geschonken aan Giro 555 t.b.v. de mensen van Oekraïne en een gedeelte aan de Kinderboerderij ‘t Beestenboeltje in Teuge. Door deze actie worden er dus ook enkele goede doelen gesteund.

Afsluiting

De actie werd afgesloten met een hapje en een drankje. Hier werden ervaringen uitgewisseld en nog lekker even nagekletst. Zeker voor herhaling vatbaar!

Met opgeruimde groet,

Mariska van Rossum, zwerfafval coördinator Teuge

 

De nieuwe Teugje Nieuws is uit! Je kunt deze hier lezen.

Op zaterdag 15 januari 2022, heeft het bestuur van Dorpshuis op den Toega de voorzittershamer overgedragen aan het bestuur van Sp Teuge.

In 2005 lag er bij de inwoners van Teuge een wens om een dorpshuis voor sociaal culturele activiteiten te realiseren. Zoals het een saamhorig en sociaal dorp betaamt, ontstond met de oprichting van stichting “Op den Toega” op 1 oktober 2009 en door vereende krachten bij de bouw,  een prachtig clubgebouw. Een drietal vrijwilligers namen zitting in het bestuur.

Nadat verschillende bestuursleden en beheerders voor de zorg en exploitatie van het dorpshuis hadden gezorgd was in 2014 het bestuur gereduceerd tot 1 persoon. Lucas Harbers en Jan van den Noort werden gevraagd om samen met Arne Pruijt, het bestuur nieuw leven in te blazen. Anneke van Eikenhorst werd beheerder van het dorpshuis en gezamenlijk werden nieuwe initiatieven ontplooid voor activiteiten.

Vanuit haar toenmalige rol als voorzitter van SP Teuge, is Debbie Rib ook toegetreden tot het bestuur van stichting “Op den Toega”. Zo konden eenvoudig beleidsmaatregelen van het bestuur Algemeen Belang Teuge en het bestuur SP Teuge worden verenigd in het bestuur van het dorpshuis.

U zult begrijpen dat het met de intensieve samenwerking tussen alle partijen wenselijk was om over te gaan tot een consolidatie van vrijwilligers en besturen om het Dorpshuis te beheren.

De sportclub was al eigenaar van het gebouw. De inboedel was eigendom van stichting “Op den Toega” en is overgedragen aan de sportclub.
Algemeen Belang Teuge blijft de activiteiten steunen en gebruik maken van het dorpshuis. Een mooie locatie die is opgezet om de sociaal culturele activiteiten in het dorp te faciliteren.

Het beheer ligt vanaf heden dus bij SP Teuge, maar de vrijwilligers die de activiteiten mogelijk maken, zijn natuurlijk onveranderd. Daarnaast zullen wij zeker niet vergeten dat Jaap van Oorsprong en Arne Pruijt een belangrijke rol hebben gespeeld in het feit dat het clubhuis zich heeft gevormd tot een plek voor iedereen, voor elke activiteit, voor elke bijeenkomst en voor elk evenement. Het bestuur van SP Teuge gaat er met plezier tegenaan om het bruisende dorpshuis te beheren en besturen. We zullen er zorg voor dragen dat het Dorpshuis blijft wat het is: een plek voor iedereen!
Overdracht Dorpshuis (hamer)

Op de foto: “De originele voorzittershamer van het Dorpshuis is op 15 januari 2022 officieel overgedragen aan de voorzitter van het bestuur van SP Teuge.”

Wulle Stoat veur Teuge!


Overdracht Dorpshuis (mensen)

Van links naar rechts

Hans Droog – voorzitter sportclub Teuge

Stephan Linthorst – penningmeester sportclub Teuge

Debbie Rib – bestuurslid stichting op den Toega / dorpshuis

Jan van den Noort – penningmeester stichting op den Toega / dorpshuis

Lucas Harbers – voorzitter stichting op den Toega / dorpshuis

 

Pagina 1 van 5

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

 

Word lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag via het aanmeldingsformulier ons mailadres of per post naar het secretariaat.
  

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Stefanie Verwaaijen

Zwanenpad 2c

7395 MK Teuge

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven