facebooklogo      Instagram logo     

Teugse Broek ontdekken op zaterdag 21 mei.... 

Meer info in onderstaande link...

www.nm.nl/ontmoet-boswachter-weteringse-broek

Waar de naam eenvoud uitstraalt is de betekenis dieperliggend en terug te voeren naar oude tijden. Vraag de gemiddelde Teugenaar waar hij woont en het antwoord zal zijn: op Teuge. Het “op” iets wonen heeft vaak te maken met het simpele feit dat vroeger nederzettingen gesticht werden op hoger gelegen gronden in de oude geschriften is dit zelf terug te vinden in eerdere plaatsnaam verwijzingen naar de huidige naam Teuge. Eerdere namen van Teuge waren: Silvolde, 1333-1334 oppen Toghe, 1357 oppe toghe, 1367 up den Toghe, 1405 uppen Toeghe, 1448 opten Toeghe, 1465 op den Toege, 1665 Toege.

De naam op den Toega is dan ook wat dieper geworteld in de meeste Teugse huiskamers vanwege de toneelvereniging en het dorpshuis die beide deze naam hebben.

Wel zie ik een nieuwe realitysoap ontstaan die de concurrentie met het programma: bij ons op Urk aan kan gaan. Wat dat betreft hebben we genoeg karikaturen in het dorp die de lachers op hun hand hebben. Een programma Op Teuge kan dan ook mooi inkijkje geven in waar een klein dorp wel niet groot in kan zijn. De mentaliteit en het noaberschap is ons met de paplepel ingegoten en gaat over van generatie op generatie, teugenaren zijn redelijk honkvast.

Waar men vroeger elkaar hielp om de oogst voor te bereiden en binnen te halen doen we dat nu op verschillende ander plekken waarbij er een actief verenigingsleven is ontstaan die door jong en oud samen gedragen word.

 

De wetering heeft sinds het ontstaan van Teuge een belangrijke en prominente plek ingenomen om het water van de lagere delen af te voeren. Teuge kent eigenlijk geen echte dorpskern maar is meer een lintdorp wat betekent dat de huizen van oudsher meer gesitueerd waren aan de Rijksstraatweg. Wel is er aan de Rijksstraatweg een plek waar vroeger veel activiteiten plaatsvonden denk hierbij aan: Molen, slachterij, bakker, bank, electra winkel, kapper, kerken en de smid. Verder bestond Teuge voornamelijk uit veel boerdijen die op hoger gelegen stukken hun bedrijven hadden.

Dat daarnaast veel boerderijen/ huizen hun eigen namen hadden is wellicht ook bekend, denk aan: Ganzevles, Assegat, Kleine fles, Het grote Zand, Hoge Vonder de Somp, het Klooster, de Bolkhorst, het Haverkamp, Groot Honschoten, etc. veel van de namen verwijzen weer terug naar het natte sompige verleden van Teuge. Om aan dit alles recht te doen is gekozen voor de naam Teugse Broek, dit deelgebied maakt deel uit van het grotere gebied de Weteringsebroek, waarbij Broek staat voor lager liggende gebieden.

Op 21 mei is er de gelegenheid om met een boswachter door dit prachtige gebied te gaan. Er is een programma van 12-15 uur voor jong en oud. Start van dit alles in bij de driehoek Drostendijk-Terwoldseweg.

 

 

Alles op een rij

Word lid van ABT

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden

 Welkom in Teuge

Informatieboekje voor nieuwe Teugenaren.

Voorkant Welkom in Teuge

 Klik op de afbeeding om het boekje te downloaden

Ga naar boven