facebooklogo      Instagram logo     

Op zaterdag 15 januari 2022, heeft het bestuur van Dorpshuis op den Toega de voorzittershamer overgedragen aan het bestuur van Sp Teuge.

In 2005 lag er bij de inwoners van Teuge een wens om een dorpshuis voor sociaal culturele activiteiten te realiseren. Zoals het een saamhorig en sociaal dorp betaamt, ontstond met de oprichting van stichting “Op den Toega” op 1 oktober 2009 en door vereende krachten bij de bouw,  een prachtig clubgebouw. Een drietal vrijwilligers namen zitting in het bestuur.

Nadat verschillende bestuursleden en beheerders voor de zorg en exploitatie van het dorpshuis hadden gezorgd was in 2014 het bestuur gereduceerd tot 1 persoon. Lucas Harbers en Jan van den Noort werden gevraagd om samen met Arne Pruijt, het bestuur nieuw leven in te blazen. Anneke van Eikenhorst werd beheerder van het dorpshuis en gezamenlijk werden nieuwe initiatieven ontplooid voor activiteiten.

Vanuit haar toenmalige rol als voorzitter van SP Teuge, is Debbie Rib ook toegetreden tot het bestuur van stichting “Op den Toega”. Zo konden eenvoudig beleidsmaatregelen van het bestuur Algemeen Belang Teuge en het bestuur SP Teuge worden verenigd in het bestuur van het dorpshuis.

U zult begrijpen dat het met de intensieve samenwerking tussen alle partijen wenselijk was om over te gaan tot een consolidatie van vrijwilligers en besturen om het Dorpshuis te beheren.

De sportclub was al eigenaar van het gebouw. De inboedel was eigendom van stichting “Op den Toega” en is overgedragen aan de sportclub.
Algemeen Belang Teuge blijft de activiteiten steunen en gebruik maken van het dorpshuis. Een mooie locatie die is opgezet om de sociaal culturele activiteiten in het dorp te faciliteren.

Het beheer ligt vanaf heden dus bij SP Teuge, maar de vrijwilligers die de activiteiten mogelijk maken, zijn natuurlijk onveranderd. Daarnaast zullen wij zeker niet vergeten dat Jaap van Oorsprong en Arne Pruijt een belangrijke rol hebben gespeeld in het feit dat het clubhuis zich heeft gevormd tot een plek voor iedereen, voor elke activiteit, voor elke bijeenkomst en voor elk evenement. Het bestuur van SP Teuge gaat er met plezier tegenaan om het bruisende dorpshuis te beheren en besturen. We zullen er zorg voor dragen dat het Dorpshuis blijft wat het is: een plek voor iedereen!
Overdracht Dorpshuis (hamer)

Op de foto: “De originele voorzittershamer van het Dorpshuis is op 15 januari 2022 officieel overgedragen aan de voorzitter van het bestuur van SP Teuge.”

Wulle Stoat veur Teuge!


Overdracht Dorpshuis (mensen)

Van links naar rechts

Hans Droog – voorzitter sportclub Teuge

Stephan Linthorst – penningmeester sportclub Teuge

Debbie Rib – bestuurslid stichting op den Toega / dorpshuis

Jan van den Noort – penningmeester stichting op den Toega / dorpshuis

Lucas Harbers – voorzitter stichting op den Toega / dorpshuis

 

Alles op een rij

Word lid van ABT

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden

 Welkom in Teuge

Informatieboekje voor nieuwe Teugenaren.

Voorkant Welkom in Teuge

 Klik op de afbeeding om het boekje te downloaden

Ga naar boven