facebooklogo

 

Op dinsdag 24 maart 2015 vond in dorpshuis Op den Toega in Teuge de Algemene Ledenvergadering (ALV)  van Algemeen Belang Teuge (ABT) plaats.

In de zaal zaten een 35 tal leden en een vertegenwoordiging van de raad van de gemeente Voorst. ABT vervult een centrale rol in Teuge en behartigt de belangen van de leden. Op de ALV werd teruggeblikt op de ontwikkelingen en activiteiten van 2014. De activiteiten werden gerealiseerd door bestuur, commissies en vele vrijwilligers in het dorp. Jan-Willem Stegeman gaf vanuit het bestuur aan wat er is ondernomen ten aanzien van de ledenraadpleging van begin 2014.

In 2015 worden de activiteiten voortgezet en uitgebreid, mede door een impuls van onze nieuwe dorpscontactpersoon buurtsportcoach Hetty Vorselman-Pas.

Er vond een bestuurswisseling plaats. Hans Bijloo trad af en gaf zijn secretarisrol over aan het nieuwe bestuurslid Sibylle van der Straten – Schmoz. Hetty Vorselman-Pas zal naast haar net beschreven rol ook het bestuur versterken.

Hans Bijloo blijft actief voor ABT met het beheer van de website www.Teuge.eu en marketing activiteiten.

Als afsluiting van de avond werd door Jan van den Noort de voorzet gegeven voor een nieuwe dorpsvisie. Daarin hebben tal van leden aangegeven input te willen leveren voor de verdere ontwikkelingen. Je aanmelden voor de bijdrage kan ook na de ALV. Middels een aantal thema’s wil ABT door en voor leden een heldere visie realiseren als basis voor ontwikkelingen en aandacht in Teuge voor de periode 2015 - ….

 Alle stukken zijn hier te vinden


 

20150324 ALV ABT bestuur

 

foto Bob Bakker “Op de foto het nieuwe bestuur ABT, staand van links naar rechts: Jan van den Noort (penningmeester), Lucas Harbers (voorzitter), Jan-Willem Stegeman, zittend van links naar rechts: Marjo Prigge- van der Linden, Sibylle van der Straten – Schmoz (secretaris), Hetty Vorselman-Pas

20150324 ALV ABT bestuur met Elly

foto Bob Bakker “Het bestuur met notuliste Elly Bakker."

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

 

Word lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag via het aanmeldingsformulier ons mailadres of per post naar het secretariaat.
  

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Stefanie Verwaaijen

Zwanenpad 2c

7395 MK Teuge

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven