facebooklogo    

Op de ALV ABT wordt verslag gegeven over de activiteiten van het afgelopen jaar. Hoe heeft het bestuur de belangen van de inwoners van Teuge behartigd en hebben de commissies zich ingezet met activiteiten en projecten?

Tevens wordt aangegeven wat het komend jaar wordt voorgezet en extra aandacht voor komt.

Mis het niet, op deze vergadering zal de Teugenaar van het jaar bekend worden gemaakt en presenteert Mark Huser de eerste concepten van de kunst in de nieuwe wijk van Teuge.

 

uitnodiging ALV ABT 16 november

 

 

 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

 

Word lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag via het aanmeldingsformulier ons mailadres of per post naar het secretariaat.
  

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Stefanie Verwaaijen

Zwanenpad 2c

7395 MK Teuge

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven