facebooklogo

20190504 Herdenking Teuge Peter Cornelisz  48

Bij KIJK! Teuge werd op 4 mei voor de 8e keer een bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van de 2e wereldoorlog en de onschatbare waarde van vrijheid.

De herdenking vond plaats bij het monument ter nagedachtenis van de omgekomen bemanning van een neergestorte Lancaster bommenwerper.

 

Het thema voor 2019 is “Vrijheid, de geschiedenis herhaalt zich..!
Ieder jaar neemt de belangstelling toe, dit jaar waren er vooral meer jongeren aanwezig.

Coert Munk opende de bijeenkomst. Cadenza verzorgde de muzikale begeleiding
Om 19.00 uur was de Fly-by door twee vliegtuigen in samen werking met Bert van de Bunte. Na 2 minuten stilte droeg Tinus Ooms een gedicht voor.
Janneke Simons, Eva Harbers en Sharon Nieuwenhuis lazen het door hen gemaakte gedicht voor.
Vervolgens werden bloemen gelegd door: Algemeen Belang Teuge; door Ees Veldwijk namens de ouderen en Henry Hurenkamp (voorzitter SJW Peco) namens de oudere jeugd, Basisscholen De Zaaier uit Teuge & St Antonius uit De Vecht: Janneke Simons, Eva Harbers en Sharon Nieuwenhuis namens de jongste generatie, Luchthaven Teuge; door Marjo en Kim Prigge.
De Last Post werd door de trompettist van Cadenza ten gehore gebracht.
Tegen 19.30 werd de herdenking beëindigd door Lucas Harbers.

De commissie herdenking 4 mei, geleid door Coert Munk Arne Pruijt, is gestart met de voorbereidingen voor de 9e editie in 2020. Dit wordt een bijzonder jaar, 75 jaar bevrijding.

De foto’s zijn gemaakt door Peter Cornelisz.

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

 

Word lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag via het aanmeldingsformulier ons mailadres of per post naar het secretariaat.
  

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Stefanie Verwaaijen

Zwanenpad 2c

7395 MK Teuge

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven