facebooklogo

Teuge is een dorp in beweging. Er zijn veel initiatieven en ontwikkelingen, die kansen bieden om de kwaliteit van het dorp en haar omgeving te verrijken. De gemeente Voorst en het Algemeen Belang Teuge hebben de handen ineen geslagen om een toekomstbeeld op te stellen voor Teuge, dat een heldere koers biedt en waarin ontwikkelingen gezamenlijk meerwaarde bieden. Daarbij worden zij ondersteund door drie adviesbureaus (H+N+S Landschapsarchitecten, DAF architecten, en SteenhuisMeurs). 

Op 14 maart jl. vond het eerste atelier plaats in het dorpshuis in Teuge. Een groot aantal bewoners van Teuge hebben in samenwerking met een adviesbureau’s namens de gemeente een eerste aanzet gegeven voor een nieuwe dorpsvisie. 

Diverse onderwerpen kwamen aan de orde. Een succesvol begin.  

Het tweede atelier vindt plaats op 9 mei 2017.

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

 

Word lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag via het aanmeldingsformulier ons mailadres of per post naar het secretariaat.
  

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Stefanie Verwaaijen

Zwanenpad 2c

7395 MK Teuge

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven