foto: Peter Cornelisz


Toneelvereniging 'Op den Toega'

Johan Buitenhuis 

Voorzitter 

Vacature Secretaris
Jannes van Duuren Penningmeester

Op zoek naar toneelspelers!

Zien wij u volgend jaar op de 'planken'? Toneelvereniging Op den Toega is op zoek naar nieuwe toneelspelers van alle leeftijden!
Amateurtoneel hoort sinds 35 jaar bij Teuge. Toen is deze toneelvereniging opgericht. Graag willen we nieuwe leden en spelers werven en zijn we op zoek naar u/jou! Mocht u hiervoor interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Johan Buitenhuis op 06-15595042. Wij zijn benieuwd of wij volgend jaar nieuwe gezichten zien op de 'planken' van Teuge.

Natuurlijk kan de toneelvereniging ook decorbouwers en natuurlijk helpers gebruiken. Heb je zin en tijd om mee te doen? Geef je dan op bij Johan Buitenhuis, hij kan je meer informatie geven. Bel hem op: 06-15595042

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

Wordt lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Wordt dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen Euro 12,50 per jaar en voor alleen staanden Euro 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag op ons mailadres of per post naar het secretariaat.
 
 
Secretariaat

Hetty Vorselman-Pas
Bottenhoekseweg 8
7395SC Teuge

055 - 312 31 56

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven