Nieuw bestuur!

De laatste paar jaar heeft het bestuur van KIJK!Teuge bestaan uit 1 bestuurslid, Hans Bijloo. Hans heeft deze kar een tijd lang alleen moeten trekken, wij bedanken hem hier nadrukkelijk voor!

Het ad intermin bestuur van het Dorpshuis Op den Toega heeft onderzocht of het combineren van Dorpshuis Op den Toega en KIJK! Een toegevoegde waarde kon zijn. Hierdoor is het idee ontstaan om het bestuur van KIJK! en het Dorpshuis Op den Toega samen te voegen. Dit plan is gerealiseerd. Per 1 januari 2016 is het bestuur weer volledig. Dorpshuis en KIJK!Teuge gaan samen verder onder 1 bestuur.

Wilt u meedenken? Laat het ons weten, alle ideeen zijn welkom! 

 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

Wordt lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Wordt dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen Euro 12,50 per jaar en voor alleen staanden Euro 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag op ons mailadres of per post naar het secretariaat.
 
 
Secretariaat

Hetty Vorselman-Pas
Bottenhoekseweg 8
7395SC Teuge

055 - 312 31 56

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven